Pracovní porada ...

Pracovní deník včelstva:
zahrada Vtelno, úl číslo 3


 Obsah:    1.ročník deníku - rok 2003
  2.ročník deníku - rok 2004
  3.ročník deníku - rok 2005
  4.ročník deníku - rok 2006
  5.ročník deníku - rok 2007
  6.ročník deníku - rok 2008

Rok 2003.
datum popis krmení bodnutí poznámka čas
27.6.2003 sběr roje zavěšeného u země na schodech na stanici pasovky lokality ČSA v místě pod horami asi 5km vzdušnou čarou od zámečku Jezeří do rojáku s 5ti rámky (2 x staré souše;1 x mezistěna;2 x vydrátkovaný rámek). - - asi +18ºC,matka nezpozorována 90 min.
29.7.2003 lehké zakrmení MDT na rámky pro lepší ubytování a usnadnění dalšího rozvoje včelstva 0,2 kg MDT - +18ºC 5 min.
3.7.2003 opět lehké zakrmení MDT na rámky pro lepší ubytování a usnadnění dalšího rozvoje včelstva 0,2 kg MDT - +17ºC 10 min.
7.7.2003 lehké zakrmení MDT na rámky, kontrola kladení matky, pozorován pravidelný plod ve středu rámků s asi 7-8 denními larvami (matka je tedy oplodněná a začala asi klást hned po přibližně 2-3 dnech po ubytování roje)
Včelstvo je obdivuhodně klidné, včelky sedí pevně na plástech, nevylézají na rámky a řekl bych, že do budoucna bych mohl skusit za příznivých podmínek jít do nich i bez mého "oblíbeného" skafandru. Opravdu jsem klidnější včelky ještě neviděl. Budu se rozhodně snažit o další rozmnožování a chov tohoto kmene.
0,2 kg MDT - +20ºC 5 min.
16.7.2003 Kontrola rozvoje včelstva. Včelsto vystavělo za 19 dní 2 prázdné rámky a 3. je vystavěný skoro z poloviny. Jeden z krajních vystavěných rámečků je ze strany ke středu úlu zaplněn plodem a z druhé již víčkují med. přidal jsem ještě jeden prázdný rámek, ale zároveň jsem již vypracoval plán na přemístění tohoto včelstva do většího úlu. - - +26ºC asi 8 min.
18.7.2003 Přemístění do většího úlu na 8 rámků 420x275x28 mm. Z původního úlu jsem vzal 3 plně, oboustranně zaplodované rámky, přidal jsem 3 souše, na jeden kraj 1 rámeček s mezistěnou a na druhý kraj jeden pouze vydrátkovaný rámek. Protože byl úl již plný medových a pylových zásob a také plně osazen plodem od vajíček až po zavíčkované larvy, včelky již tentokráte hájily výdobitky své práce, byly o poznání agresivnější a ostražitější. Při pohybu ruky nad rámky prudce vzlétaly a kontolovaly situaci a vetřelce. Přesto myslím, že vše proběhlo jinak v klidu a snad i zdárně bez větších ztrát na včelstvu. - 1 +24ºC,matka nezpozorována asi 30 min.
25.8.2003 kontrola včelstva před zimním zakrmováním, postupné přemísťování malých rámečků (39x24 cm) na okraje úlu, odebrány 3 ks plně zamedovaných plástů a nahrazeny vytočenými, letos nově vystavěnými soušemi - - +25ºC asi 12 min.
31.8.2003 zahájeno krmení včelstva CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky přez síťku
(včelky neprojevují o krmení moc zájem)
2,5 kg - +22ºC asi 6 min.
17.9.2003 musel jsem odstranit síťku na rámcích, včely ji zastavovali propolisem a neodebíraly krmení - - +24ºC asi 5 min.
19.9.2003 krmení včelstva CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky 2,5 kg - +27ºC asi 7 min.
22.9.2003 krmení včelstva CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky 2,5 kg - +23ºC asi 5 min.
25.9.2003 krmení včelstva CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky 2,5 kg - +20ºC asi 4 min.
29.9.2003 krmení včelstva CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky 2,5 kg - +16ºC asi 4 min.
10.10.2003 ukončení krmení a zahájeno léčení vložením Formidolové destičky do podmetu - - +16ºC asi 4 min.
21.10.2003 po 11 dnech odstranění tabulky formidolu z podmetu, kontrolou zjištěn spad 47 roztočů varroa, včelstvo při otevření dost neklidné, musel jsem je zahánět zpět narychlo rozdělaným dýmem - - chladno +8ºC asi 6 min.
25.10.2003 protože již přišly nízké teploty, rozhodl jsem se pro přestěhování tenkostěnného (letního) úlu do podkroví zahradního domku. Po uzavření vstupního česna prohěhlo přestěhování bez problémů. Česno jsem na novém místě opět otevřel, aby mělo včelstvo přísun vzduchu a možnost občasných proletů. - - chladno +5ºC asi 2 min.
10.11.2003 kontrola včelstva zadním proskleným průzorem. Zjištěna veliká migrace včel ze spodního úlu. Nemohu si to nijak vysvětlit, obě včelstva byla dostatečně zakrmena, a již v pohodě zazimována. Přesto se odhadem asi polovina dolního včelstva přesunula do tenkostěnného (letního) úlu přestěhovaného z venku a umístěného nad velký, stabilní úl.
Pozn. více viz. deník včelstva č. 1
- - chladno +5ºC asi 2 min.
           
Rok 2004.
datum popis krmení bodnutí poznámka čas
3.1.2004 kontrola zimujícího včelstva zadním skleněným průhledem, včelstvo je pevně semknuté v zimním chomáči v klidu bez hučení, matka z loňského roje asi bude v pořádku - - -8ºC asi 2 min.
1-3.2.2004 velmi teplé a slunečné počasí vytáhlo včelky na první prolet - - +16ºC  
14.2.2004 kontrola včelstva zadním proskleným průhledem, po ochlazení počasí jsou včelky zpět v klidu v zimním chomáči, chomáč je stále dost mohutný a pomalu postupuje na druhou polovinu rámku, zítra (neděle 15.2.2004) budu celý den dělat v dílně na výrobě nového venkovního úlu pro toto včelstvo. Chtělo by to trochu štěstí a sehnat i nějakej matroš na medník. - - +1ºC  
28.3.2004 kontrola včelstva zadním proskleným průhledem, vše v pořádku, ze včelstva vychází teplá, medová vůně. Včely se sice pomalu roztahují po úle, zatím jsou asi v polovině na krajních 4řech rámcích, ale zatím se ještě převážně drží v zimním chomáči. Úl je značně provlhlý, krajní plást chytá trochu plíseň, začal jsem více větrat. - - +15 až +20ºC  
29.3.2004 přemístění "letního" úlu ven z podkroví, včelky byly klidné, úl byl poměrně lehký, otevření česna v pozdější podvečer a před vletový otvor umístěna větvička kvůli donucení včel na nové zalétání se na jiné stanoviště - - +17ºC  
11.4.2004 do včelstva vložena formidolová deska na "jarní" preventivní léčení, včelstvo dost nelibě zareagovalo na kyselinu mravenčí, ale jinak bylo vše v normě - - +15 až +20ºC  
14.4.2004 formidolová deska "jarního" preventivního léčení vyjmuta úplně z igelit. sáčku, kotrolou zjištěn spad 46 ks roztoče varroa (to by asi docela odpovídalo celkově dobrému stavu včelstva). Je vidět, že léčení v prostorově menším úlu je mnohem efektivnější než ve velkém úle. Jinak je včelsto v pořádku a celkem pěkně se rozvíjí. Překvapilo mě to, že toto včelstvo zlikvidovalo i několik napadených, ještě zcela bílých, téměř vyvinutých imagií. I čistota v úle je na velmi dobré úrovni. Reakce na vyjmutou formidolovou desku byla již menší než při jejím prvním vložení. - - +20 až +22ºC  
20.4.2004 odstranění léčebné formidolové desky s podložkou, ve spadu nalezeno opět asi 40 ks roztočů varroa ? No, nic moc výsledek, ale alespoň nějaké to preventivní opatření jsem udělal, na podzim budu samozřejmě v léčení pokračovat. - - +20 až +22ºC  
21.4.2004 přemístění včelstva z malého "letního" úlu do nového, plné otevření česen a zadních větracích otvorů. Přestože je toto včelstvo od prvního proletu celkem dost aktivní, překvapilo mě, že byly zaplodovány jen asi 3 rámky, v jednom rámku byly ještě zimní zavíčkované zásoby a v jednom již nový letošní med z části již zavíčkovaný. Oba rámky s medem jsem včelstvu odebral, zaplodované rámky jsem umístil k sobě do středu úlu první krycí rámky byly souše a zbytek jsem doplnil loňskými rozestavěnými mezistěnami. Z počátku vše probíhalo v klidu, ale použitím včelářského košťátka na ometení včel z posledních dvou rámků vyvolalo velikou nevoli u včelek a tak jsem byl rád, že jsem je fofrem zavřel. Včelsto bylo asi 30 minut dost nevrlé na vše co se kolem pohybovalo, a tak jsem i přez včelařský "skafandr" dostal pár žihadel jak já, tak i někteří členové rodiny viď mamčo ! - 2 +22 až +24ºC asi 30 min.
16.5.2004 chladné počasí donutilo včelstvo k malé aktivitě, část úlu je plná včel, ale nějaký prostor je ještě k dispozici. Přesto jen co seženu nějaký medník, hned ho raději nasadím do akce. - - +12 až +15ºC 2 min.
23.5.2004 kontrola včelstva zadním proskleným okénkem. Velmi chladné počasí drží včelstvo v úlu. Letová i úlová aktivita minimální. - - +5 až +8ºC asi 2 min.
25.5.2004 prohlídka včelstva, nalezena matka a asi 5 matečníků, vytvoření dvou oddělků - jeden se starou matkou a jeden s již zavíčkovaným matečníkem, dva největší zbylé matečníky ponechány na dochování v původním včelstvu.
Nasazena mat. mřížka + medník s 10 rámky s "polo" mezistěnami.
- - asi +18ºC asi 45 min.
7.6.2004 nečekané vyrojení včelstva č.3. Roj se podařilo odchytit a ubytovat. - - asi +18ºC 30 min.
8.6.2004 prohlídka vyrojeného včelstva, nalezeny 3 další matky, asi 3 matečníky a několik mat. misek. Ponechání pouze jednoho největšího matečníku ve včelstvu, ostatní odebráno. - - asi +20ºC asi 35 min.
26.6.2004 kontrola včelstva na rozkladení nové matky, nalezen zavíčkovaný plod, starší larvy i vajíčka. Matka nenalezena. Matečník ani miska nenalezeny. Rojová nálada je pravděpodobně pryč. Odebrán jeden plný plást se zásobami - ať se holky nenudí. Jinak vše v pořádku, včelstvo se začíná rozvíjet. - - asi +23ºC asi 25 min.
4.7.2004 po vytočení vrácen jeden chybějící rámek nazpět do plodiště, včelstvo nosí a staví plásty na zásoby. Co nejdříve dodám ještě medník, aby se ještě na zbývající jeden a půl měsíce ukázaly .... - - asi +25ºC 5 min.
14.7.2004 kontrola + rozšíření včelstva. Velmi teplé, až dusné počasí, včelstvo bylo trochu nervozní, ale obešlo se to bez jediného bodnutí. Pozorován nový plod, zavíčkovaný ale asi jen na 2-3 rámcích, dost zásob, přemístěny do nově nasazeného medníku, do plodiště vloženy 2 rámky s mezistěnami, aby se holky nenudily a neblbly (no, sice je tam letošní, nová matička, ale člověk nikdy neví, navíc ten letošní rojovej rok ...). Jinak vše celkem normální, po uzavření úlu včely více vylehávaly na česně a byly z těch změn nějaké vykulené ... - - asi +28ºC 20 min.
9.8.2004 bezsnůškový čas, pozorování včelstva na česně a letáku. Letová činnost je celkem malá, část včel-strážkyň stále ostražitě hlídá vchod do úlu a útočí na vše co se kolem hýbe. I přilétající domácí včely mají problémy se do úlu dostat. Zásoby mají dostatečné, tak snad toto období opadne a zase se vše uvede do pořádku. - - asi +36ºC, včelstvo mírně nervozní asi 2 min.
29.9.2004 hlavní medobraní !!!, vytáčení 9ti rámků, vyndavání zásobních plástů z plodiště bylo přímo ukrutné, včelky velmi rozzuřené a ukrutně bránily zásoby, v krajních rámcích ještě trochu řídký, ale vyzrálý med. Vytočeno á 18kg středně tmavě žlutého, čirého medu dobré chuti. - 3 včelstvo klidné, á +24ºC 5 min.
2.9.2004 krmení včelstva 2x CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky v prázdném medníku 5kg CR - včelstvo klidné, á +28ºC 7 min.
5.9.2004 kontrola zpracovávání krmného roztoku, lahve jsou ještě asi z poloviny plné, čekal jsem, že se do toho pustí s větší vervou, naopak zase pokud je nakrmím díky medníku nadvakrát 10kg cukru (2x2L lahve po 2,5kg cukru), tak to nebude mít chybu ! - - včelstvo klidné, á +30ºC 3 min.
15.9.2004 krmení včelstva 2x CR 4L lahví s děrovaným víčkem přímo na rámky v prázdném medníku 5kg CR - včelstvo neklidné, á +26ºC 5 min.
29.9.2004 ukončení krmení včelstva - včelstvo neodebralo asi 3L CR, odebrání prázdného medníku po krmení. Zateplení strůpku bylo opět jako zápas. Včelky jsou agresivní, přitom na česně žádná aktivita. Zdá se mi, že budou bez matičky. Nechám to ale tak do jara, poté je kdyžtak spojím s druhým, záložním oddělkem. Zásoby jinak mají, tak by měly do jara vydržet - - včelky stále od medobraní neklidné, á +18ºC 8 min.
20.10.2004 po nepříjemném zjištění poměrně velkého spadu roztočů u ostatních včelstev zahájeno taktéž léčení FORMIDOLem, uvidíme, co nám, toto včelstvo přinese za překvapení - 1 včelky stále neklidné, á +16ºC 5 min.
5.11.2004 ukončení 1. léčení FORMIDOLem - vyjmutí desky
včelstvo bylo až do podzimu poměrně silné a tak tomu odpovídal i spad roztočů. Spad byl řádově asi ve stovkách roztočů - myšleno na celou plochu úlu (raději jsem to ani nepočítal). Přeléčení už asi letos nestihnu, neboť již nemám FORMIDOLové desky a také při počasí s teplotami kolem +10ºC by se asi léčení minulo účinkem. Včelstvo by ale asi do jara mělo vydržet. Větší starosti mi dělá matka tohoto včelstva, o jejíž přítomnosti si stále ještě nejsem jistý.
- - á +10ºC 3 min.
24.12.2004 kontrola včelstva zadním proskleným průhledem, včelstvo klidné, chomáč není vidět, je asi v přední části, jinak vše v pořádku - - +6 až +7ºC 1 min.
           
Rok 2005.
datum popis krmení bodnutí poznámka čas
3.1.2005 krásné a teplé počasí vytáhlo mnoho včelek na jarní ( zimní ? ) prolet, kontrolu jsem neprováděl, takže ještě stále nemám jasno, jak to s tímto včelstvem vypadá - - +16 až +18ºC 2 min.
20.2.2005 kontrola včelstva zadním přístupovým okénkem, vyčištění podmetu od mrtvolek a zimního spadu, nasazení jarní podložky do podmetu. Včelstvo mě dost překvapilo - obsazuje 5 plást. uliček, úl je uvnitř voňavý a velmi teplý, včelstvo ploduje jako o život, spad roztoče warroa d. velmi malý, stejně jako množství mrtvolek. Včelstvo vypadá dost dobře. Jsem zvědavý, co ukáže budoucí kontrola plodu - čekám na vhodnější/teplejší počasí.
spad asi 35 roztočů tj. 0,3 roztoče/den )
- - +0 až +2ºC 5 min.
18.3.2005 kontrola včelstva zadním okénkem, včelstvo je již roztaženo asi v 5-6ti uličkách. Díky velmi teplému počasí veliká činnost na česně, sběr pylu ale pozorován jen velmi málo. Plod prozatím fyzicky nekontrolován, ale včelstvo vypadá celkem dobře. - - +18 až +26ºC 2 min.
31.3.2005 1. velká kontrola !   Úl je plný včel, včelstvo je opravdu silné. Zimní zásoby jsou až překvapivě veliké. Nalezen plod pouze na jednom rámku (z obou stran asi velikosti dlaně). Matka také zakladla již několik trubčích buňek, ukazuje to na potřebu co nejrychlejšího vychování nových trubců k výměně matky. Včelstvo vypadá velmi dobře, bohužel loňské včely svou povahu přez zimu nezměnily, jsou celkem dost agresivní a práce ve včelstvu je velmi nepříjemná. Možná by budoucí včelky mohly být klidnější, ale nemohu se na to spolehnout a při obrovském rozvoji včelstva by to byla asi pohroma. Mám v plánu matku vyměnit, nejlepší by bylo ji nalézt a zlikvidovat, ale při současném množství zlobivých včel to bude dost oříšek. V každém případě je to jednoznačně nemine. - - +16ºC 10 min.
29.4.2005 Nasazení 2. plodiště s jiným oddělkem s klidnější matkou (přez noviny). V novém oddělku nalezena matka a označena. Včelstvo v oddělku celkem klidné, bez problému. V původním včelstvu nalezena matka. Celkem se i docela rozkladla, byly zavíčkovány asi 3 rámky, které včelstvo uvolnilo od loňských zásob. Matku jsem označil a přemístil s malou družinou do menšího rojáčku jako pojistnou zálohu, případně je později dám příteli Václavovi. Původní včelstvo musím bezpodmínečně do 10ti-14ti dní zkontrolovat, zda opravdu došlo ke spojení, případně zlikvidovat nasazené matečníky. Práce byla opět dost nepříjemná, ale obešlo se to díky rukavicím a závoji bez jediného bodnutí. - - +22ºC 30 min.
14.5.2005 Kontrola včelstva po spojení. Vše v maxim. pořádku, včelky samy odstranily téměř celé noviny mezi plodišti, zůstal jen rámeček na spojích mezi nástavky. Jelikož došlo ke zdárnému spojení, neprováděl jsem další prohlídku, ale nasadil jsem na včelstvo medník se 7mi mezistěnami, ať se holky ukážou. Jinak některé starší včelky jsou stále stejně agresivní, práce ve včelstvu již ale nebyla tak hrozná, řekl bych, že pomalu, ale jistě dochází ke zmírnění včelstva. - - +22ºC asi 45 min.
27.5.2005 Kontrola vystavění mezistěn v medníku. Zatím je medník nějak neuchvátil, lépe řečeno nemají o něj vůbec zájem. Mnoho včel vylehává na česně a to mě přinutilo k prohlídce horního plodiště. S překvapením nalezeno asi 9 zavíčkovaných matečníků a dva již vyběhlé. Jedna mladá matka spatřena, ale než jsem ji stačil odchytit, tak se mi ztratila někde na plástu a tak jsem ho celý i s dalšími dvěma zavíčkovanými matečníky dal do malého oplodňáčku. Stará, označená matička nalezena normálně na plástech, připadala mi trochu menší, neviděl jsem žádný pokus o kladení a taky včelky se o ní moc nezajímají. Dva největší matečníky přemístěny i s plásty do nevyužitého medníku nad mřížku, ostatní matečníky zlikvidovány. Dost možná budou i další v dolním plodišti, ale nechtěl jsem je raději více rušit. Budu počítat s rojením. Rojové sklony tohoto včelstva mi zrovna nesedí, ale zatím ještě nemám představu, jak s tím naložit dál. Zatím je nechám v klidu, ať si to vyřeší sami. - - +30ºC asi 30 min.
3.6.2005 Po šoku z minulého týdne provedena kontrola spodního plodiště proti rojení. Nalezeny 2 vyběhlé matečníky, jeden již zaplodovaný a několik suchých mat. misek ( vše zlikvidováno ). Náhodně nalezena a odchycena mladá, vylíhnutá matka ( týtala z prohlíženého plástu přímo na mě ! ), označil jsem ji bílou barvou, uvidíme, jestli jí to nebude vadit při snubním proletu - ať se sama ukáže. Z horního nástavku odebrány 4 ks plně zaplodovaných, zavíčkovaných rámků jako brigáda do oddělku ze včelstva č. 2. Rámky nahrazeny mezistěnami. Jinak celkem v plodišti ani jeden rámek zaplněný medem, spíše tak všechno napřeskáčku. Medník je nejtěžší, ale vzhledem k zásahu z minulého týdne jsem ho nechal pro tentokráte bez prohlížení a všech zásahů. Včelky byly dost naštvané, časté rušení jim asi na mírnosti opravdu nepřidává, přesto se vše obešlo bez jediného bodnutí. - - +26ºC asi 40 min.
17.6.2005 Kontrola celého včelstva. Včely divoké, nervozní. Příčinou bylo pravděpodobně osiření včelstva, netuším ale, z jakého důvodu. Matka zkrátka nenalezena, pouze zavíčkovaný plod, mladší plod ani vajíčka nenalezena. Do úlu přidán 1 zralý matečník + 2 zralé matečníky do medníku nad mřížku. Prohlídka za 10 - 12 dní by měla ukázat, jak to všechno dopadne. - - +26ºC asi 30 min.
12.7.2005 Kontrola včelstva s rozdělením. Nalezena čerstvá vajíčka, včely celkem klidné, docela pevně seděly na plástech. Nalezena nová matka - označena + odstraněna do nově vytvořeného smetence. Včelstvo rozděleno na půl přepážkou, vloženy zaškolkované matičky v školkovacích klíckách. Odebrání zamedovaných plástů, medník oddělen a nasazen do něj oddělek s mezidnem ze 3 plně zaplodovaných rámků ze včelstva č. 3. - - +28ºC asi 30 min.
23.7.2005 Matky v obou polovinách úlu vyvedeny korektně ze školkovacích klícek. Zběžnou, rychlou kontrolou prozatím nenalezeny ani mladé matičky, ani nové vajíčka. Odstraněny 2 ubohé nouzové matečníky. Včely nervozní a útočné. Myslím, že za dalších 8-12 dní by již prohlídka měla přinést buď zjištění vajíček, nebo osiřelosti. Pokud budou osiřelé, půjdu do radikálního řešení s přelétákem ! - 1 +18ºC asi 15 min.
11.8.2005 Jedna z vyvedených matek z vložených matečníků nalezena asi před týdnem před úlem se skupinou doprovodných včel.
Pravděpodobně šlo o pokus o zásnubní let, mladá matička měla ale špatně vyvinutá křídla, takže nebyla schopná letu. Při dnešní kontrole nalezeny čerstvá vajíčka, v plodišti je plod všeho stáří + spousta medných zásob. Matka nespatřena, ale asi by mělo jít o dodanou matičku z umělého odchovu. Včelky se celkem zklidnily, dnes již nebyly tak útočné. Odebrán jeden plně zamedovaný rámek, dodány 2 ks nově vystavěných souší pro kladení nové matky. Z důvodu rozkladení nové matičky jsem prozatím upustil od přelétáku, uvidíme, jak si nová matička povede.
Bodnutí bylo spíše náhodné, kdy mi jedna ze zatoulaných včelek vlezla do nohavice a lýtko potom ukončilo život jedné z dělnic.
- 1 +20ºC asi 15 min.
29.8.2005 Kontrola včelstva s odebráním několika zamedovaných rámků. Včelky trochu nervózní, ale to bylo asi zapříčiněno časovým obdobím slídivého podzimu. Nalezen plod veškerého stáří, matička nespatřena, ale zatím si vede celkem dobře. Musím co nejrychleji vymyslet krmení, potom přeléčit a příští rok by mohl být velice zajímavý. Včelstvo celkově v pořádku a v pohodě. - - +26ºC 25 min.
2.9.2005 Zahájeno preventivní léčení FORMIDOLem - vložení podložky a desky FORMIDOLU do podmetu. - 1 +20ºC á 5 min.
13.9.2005 Kontrola preventivního léčení FORMIDOLem. Včelstvo perfektně vyčistilo podložku v podmetu, přesto jsem zjistil veliké množství spadu roztoče přímo v sáčku FORMIDOLové destičky. Včelky klidné a nejspíše celkem v pohodě, přesto raději provedu ještě jedno přeléčení !!! - - +20ºC á 2 min.
22.9.2005 1. dávka krmení. 5 kg CR - +20ºC 5 min.
29.9.2005 2. dávka krmení. 5 kg CR - +22ºC 5 min.
7.10.2005 Ukončení krmení, včelstvo odebralo celkem asi 7,5 kg cukru, je v klidu, včelky již nedonáší žádný pyl - již asi neploduje. Zmenšení na jeden zimní nástavek. Zazimování. - - +21ºC á 5 min.
8.10.2005 2. dávka léčení FORMIDOLem - vložení desky FORMIDOLU do podmetu. - - +22ºC á 5 min.
15.10.2005 ukončení 2. léčení FORMIDOLem - spad v podmetu již minimální, na dobrém stupni.
Včelstvo až do jara nechat v klidu !!!
- - +17ºC á 5 min.
10.11.2005 pěkné, teplé počasí vytáhlo včelky ven k podzimnímu proletu, včelstvo není moc silné, spíše naopak, dost málo včel brání česno, časté vlétání loupících vos i přez zůžené česno. Doufám, že letošní matička je stále ve včelstvu, uvítal bych, kdyby mě na jaře příjemně překvapila pěkným rozplodování. Snad bude včelstvo do jara zdravé a v pořádku. - - +16-18ºC á 2 min.
20.12.2005 zimní chumáč se vytvořil za zavřenou polovičkou česna, včelky celkem dost aktivní, na dně dost měli, jako by při plodování ke konci února. Dle aktivity bych typoval, že včelstvo opravdu ploduje, jinak je asi vše v pořádku. - - -1ºC á 1 min.
           
Rok 2006.
datum popis krmení bodnutí poznámka čas
2.2.2006 odběr zimní měli, v úle bylo velmi málo měli a jen poměrně málo mrtvolek. Vyčistil jsem co se dalo, chumáč není ze zadního přístupu ani vidět, ale mírný bzukot jsem zaslechl. Zatím předpokládám, že je včelstvo asi v pořádku.
V měli nalezeno asi 30 roztočů warroa.
- - -4ºC á 2 min.
19.3.2006 1. jarní prolet !!! toto včelstvo ale nevylétlo, zatím jsem se do něj nedíval, ale asi to s nejmladší loňskou matičkou nepřežilo.
Naštěstí mám vytvořené záložní včelstvo, tak ho do tohoto úlu hned po rozvoji přemístím.
- - á 17ºC á 2 min.
19.3.2006 ostatní včelstva jež celkem pravidelně v teplejších dnech létají za potravou, ale v tomto úle se až do dnešního dne nic nedělo. Dnes jsem ale zpozoroval, že několik včel přeci jenom úl prozkoumává či kontroluje česno. Zatím to není nic jistého, ale dost by mě potěšilo, kdyby včelstvo byť slabé zimu přečkalo. Matička by tam byla 1. rokem a tak by dostala náležitou péči pro co nejlepší rozvoj celého včelstva. K bližší prohlídce jsem se pro déšť nedostal, takže uvidíme později. - - á 18ºC á 1 min.
22.4.2006 dnes jsem chtěl vyklidit úl a tak jsem ho jako prázdný sundal a bezděky beze všeho otevřel. Jaké ale bylo moje překvapení, uvnitř nástavku byl chumáč včel asi na 3 rámkách. Prohlédl jsem je a na jednom jsem spatřil poměrně malou matičku. Řekl bych, že je to ta z loňského roku. Některé buňky byly zaneseny čerstvými vajíčky, ale zatím nic moc. Takže včelstvo přeci jen přežilo. Zásob v úle bylo celkem dost, přesto jsem včelstvo přendal do menšího "letního" úlku pro zmenšení prostoru a lepší rozvoj včelstva. Uvidíme, jestli se matička postupně rozklade a jak si dál povede. Kdyžtak je nechám, aby si ji včelky případně vyměnily sami. Úl jsem postavil jinam a na původní místo jsem umístil loňský, druhý silný oddělek. - - á 18ºC á 10 min.
1.5.2006 krásné, teplé počasí. Včelstvo nosí pyl ze všech sil, mnoho včel shání vodu kde se dá. Přesto se mi zdá, že stromy moc nemedují.Vše krásně kvete jako o život, včelstvo je v nejlepším stavu. Pouze vnější pozorování včel na česně. - - 19-24ºC 2 min.
3.5.2006 nasazení medníku s 11ti rámky. Přeložení 2 zaplodovaných rámků do medníku, ostatní rámky v medníku s mezistěnami. V horním plodišti teprve obsazena asi jen polovina rámků. Včelstvo se teprve rozjíždí v rozvoji. Myslím, že s touto jednoletou matičkou a dostatkem prostoru by letos s rojením neměl být problém.
Případná kontrola plodiště a využití medníku v termínu 15. - 18.5.2006
- - 19-24ºC 25 min.
20.5.2006 nahlédl jsem jen do medníku, přeložené plásty s plodem jsou plně obsazené, ale zbytek mezistěn je zatím bez zájmu. Nejspíše se ještě pracuje v horním plodišťním nástavku. Nechám je zatím v klidu, ať si řídí svůj rozvoj samy. Stejně je později rozdělím, přendám do upraveného úlu a odvezu na včelařskou zahradu. Přeci jenom jsou trochu nervoznější a snadno se vyprovokují k bodavosti a na podzim by to mohlo být dost nepříjemné. - - 19-20ºC 2 min.
2.6.2006 kontrola medníku. Chtěl jsem vědět, jakým dílem se toto včelstvo připojí k letošnímu celkovému výtěžku medu. Bohužel, plod z plástů přeložených do medníku všechen vyběhl, včely vše vyčistily a přestěhovali do spodního nástavku pod medník (vrchní plodišťní nástavek). Medník byl úplně čistý a opuštěný. Možná to zapříčinila i mateří mřížka, nebo jsem měl přeložit i pár zásobních plástů, abych je do medníku spíše natáhl za zásobami.
No nic, nějaké zásoby jsou v horním plodišťním nástavku ( bude asi trochu problém je odebrat ?), a medník i s nedostavěnými mezistěnami jsem odebral.
- - asi 20ºC 5 min.
11.6.2006
-
12.6.2006
Vyrojení včelstva !!!
Protože jsem z časových důvodů neudělal žádná protirojová opatření, bylo 20 rámků pro silně se rozvíjející včelstvo malým prostorem. Rojení jsem tak nějak očekával, ale bylo to zbytečné nevyužití pracovního elánu a výkonu včelstva. Roj se naštěstí usadil hned u sousedů na jabloni. Byl přístupný ze žebříku, takže jsem ho porosil, sklepnul do rojáku s jedním rámkem a dal hned do sklepa. Roj byl velice pěkný, po zvážení přesně 3 kg čistá váha včel.
Druhý den jsem roj usadil do čistého úlu Optimal na 11 rámků s mezistěnami, který jsem umístil na původní místo vyrojeného včelstva. Vyrojené včelstvo jsem prohlédl, odstranil všechny matečníky ( bylo jich asi 10 ) a vložil zralé matečníky od matičky z 2. včelstva. Nástavky jsem umístil nad umístěný roj, oddělil jsem je novinami a mateří mřížkou. Záměrem je včelstvo ve třech nástavcích, oddělených mat. mřížkou a v každém nástavku samostatná matka. Po rozplodování bych si ponechal pouze nejlepší matku, ostatní bych buď vybrakoval, nebo nechal jako zálohu do jara. Vhodná by byla kontrola proti nouzovým matečníkům v 2. a 3. nástavku dne 21.-24.6. Uvidíme, jak se to vše povede.
- - +26ºC 50 min.
18.6.2006 Opětovné vyrojení včelstva !!!
Roj usazený na 11 mezistěnách zprvu hodně vylehával na přední stěně úlu, ale během 5ti dnů se celkem uklidnil, šestý den jsem už viděl včely, donášející pyl. Bohužel, přesně za 7 dní se včelstvo rozdělilo a opět vyrojilo. Důvody mi nejsou jasné, ledaže by v roji bylo více matek, což prý je možné !
Roj byl pěkný, ale asi tak poloviční oproti původnímu (tak kolem 1,5 kg), takže se včely vlastně opět rozdělily. Roj jsem odchytil a odnesl příteli Václavovi na včelařskou zahradu. Za prvé: matka byla dcera poslední "bodalky", za druhé: rojivky nemám zájem udržovat ve svém chovu.
- - +30ºC á 15 min.
25.6.2006 Třetí vyrojení včelstva !!!
Původní, první mohutný roj se opět rozdělil !!!. Neměl jsem kdy a taky velmi dusné počasí mi znemožnilo prohlídku na matečníky u vyrojeného včelstva, a tak došlo ke třetímu vyrojení včelstva. Možná je to způsobeno tím letošním počasím, protože rojů je letos opravdu jako "máku" ...
Roj jsem odchytil a po jednodenním věznění ve sklepě jsem ho umístil do malého úlku na jednu souš a tři mezistěny. Nechám se překvapit, jak si roj povede.
- - +34ºC 10 min.
30.6.2006 celková kontrola včelstva s protiroj. opatřeními. Spodní nástavek s 11 mezistěnami téměř celý vystavený a zanesený čerstvou sladinou (původní roj asi makal při hlavní snůšce !). Nalezena úplně mladá, tmavá matička (že by z přeloženého rámku ze včelstva č.2 ???). Matičku jsem odchytil a označil bílou barvou. Nevím sice, jestli byla už oplodněná (skoro bych typoval že ne a že ji svatební prolet teprve čekal ....), ale to ukáže budoucnost.
V druhém nástavku nalezen jeden pěkný, zavíčkovaný matečník. Nechal jsem ho tam a mezi nástavky jsem dal mateří mřížku. Snad by mohly dvě matičky z jednoho včelstva spolu existovat přez tu mřížku. Horní medník ještš není plný, přidány souše a nějaké mezistěny.
- - +30ºC 25 min.
11.7.2006 nahlédnutí pod víko medníku. Rámky se zdají všechny vystavěné a obsazené včelami. Zatím je nechám v klidu, celkovou kontrolu provedu až při odebírání plástů pro druhé vytáčení. Kontrola na kladení 2., nové matky by neměla být prováděna dříve než 17.-18.7.2006, aby včely nové matce ve zmatku neublížily ! - - +32ºC 5 min.
17.7.2006 2. medobraní. Z důvodu nutnosti vytočení plástů odebrání 11ti plných rámků z medníku. Rozšíření dolního plodiště o dvě mezistěny. Nalezena jen jedna, označená nová matka a navíc nad mřížkou !!!. Matka z matečníku nespatřena, ani zbytky po matečníku ?!? Nalezen plod všech stadií, včetně vajíček. Nechal jsem obě plodiště spojené a mřížku jsem umístil jen pod medník osazený vytočenými soušemi.
Včely jsou viditelně klidnější, práce byla vcelku bez problémů. Zatím ale moc nenosí a spíše vyléhají na česně. Doufám, že co nejdříve najdou slunečnicové pole a pustí se do práce.
- - +32ºC 25 min.
23.8.2006 3. medobraní - navrácení vytočených rámků na vyčištění do medníku.
- - +24ºC á 20 min.
25.8.2006 1. dávka podzimního krmení ! 5 kg CR - +20ºC á 7 min.
8.9.2006 2. dávka podzimního krmení !
Včelstvo stále ještě ploduje, včely nosí oranžový pyl. Jinak vše v pořádku.
5 kg CR - +22ºC á 5 min.
22.9.2006 doplnění zimního krmení . 2,5 kg CR - +22ºC á 5 min.
27.9.2006 ukončení zimního krmení, odebrání prázdného krmného nástavku. Uzavření a zateplení strůpku úlu.
Do jara už včely nerozebírat !!!
- - +18ºC á 5 min.
20.10.2006 pozorování včelstva na česně. Včely za příhodného počasí stále létají ven a srdnatě brání česno proti stále dorážejícím vosám. Chumáč je asi již připravený na zimování v horním nástavku. Do podmetu vložena podložka s formidolovou deskou. Jelikož je ale včelstvo v horním nástavku, předpokládám že to nebude mít ten pravý léčebný účinek. Uvidíme, případně přeléčím ještě na jaře. Ponechání včelstva ve dvou vysokých nástavcích přináší právě tento problém s léčením. - - +20ºC á 5 min.
28.10.2006 pozorování včelstva na česně. Včely za příhodného počasí stále létají ven. Některé ještě nosí tmavě-oranžový pyl ve velkých rouscích. Zbytek strážkyň brání česno proti vosám, zúžil jsem proto česno na středových asi 3 cm. Jinak je asi nejspíše vše v pořádku. - - +18ºC á 3 min.
30.10.2006 kontrola podložky a působení formidolové léčebné desky. Včelstvo je bohužel dost varroazní. Potvrzuje to mou doměnku a sice, že silná, mohutná včelstva jsou obvykle i více napadena varroazou. Je to asi způsobeno tím, že silné včelstvo v nejpříhodnější dobu silně ploduje a tak se při velikém plodování rozvine i silněji varroaza. Zkrátka selským rozumem: daří-li se dobře včelám, daří se bohužel i roztočům.
Stav není zase až tak kritický, ale bude pravděpodobně nezbytně nutné velmi silná včelstva léčit na podzim minimálně 2x (formidolem), případně potom ještě přeléčit na jaře.
Podle dalších pozorování bude nutno rozhodnout a zhodnotit, zda nezavést nastálo léčení i v některém letním bezsnůškovém období po medobraní. Toto by jistě také hodně přispělo k celkovému ozdravení včelstva do nadcházejícího podzimu.
- - +18ºC á 3 min.
           
Rok 2007.
datum popis krmení bodnutí poznámka čas
1.1.2007 prac. záznam: matka v tomto včelstvu je mnou odchovaná, loňská matka. Matka je označena bílou tečkou. Podle mých záznamů bude v tomto roce v 1. produkčním období.
pozn.: včely jsou až na výjimky celkově klidné, med z nich také nějaký byl :o). V letošním roce by měly dosáhnout vrcholu, počítám tedy letos s tímto včelstvem jako se včelstvem produkčním.
       
19.1.2007 pozorování na česně a v podmetu. Na dně úlu jenom málo mrtvolek, čekal bych v poměru k podzimní síle včelstva více. Pohyb včelstva prozatím žádný. Včelky nebyly ani v docela hezký den na proletu. Ve Vtelně je pravděpodobně studenější prostředí oproti včelařské zahradě, kde včelky pěkně létaly.     +12 - 14ºC á 4 min.
6.2.2007 odběr zimní měli.
Smutným zjištěním bylo padlé včelstvo :o(. Nevím ani kdy, protože jsem včelstvo nechával celou zimu v klidu. Zakrmeno bylo 12,5 kg cukru, včely nosily v dostatečné síle do posledních dní pyl ..... Přesto je úl úplně prázdný - beze včel. Pěkné, nové žemlové plásty jsou plné zásob, převážně ze 2/3 zavíčkované. Ve spadu bylo asi tak 400 mrtvolek, a také asi 140 roztočů varroa. ( po podzimním léčení Formidolem jsem nevymetl veškěrý spad ze dna úlu ). Mrtvá, označená matka nalezena ve spadu. Byla sice mladá, ale hodně malá.
Je mi to divné, bylo to silné včelstvo s novou, mladou matkou .... S nepřežitím zimy tohoto včelstva jsem vůbec nepočítal - spíš naopak. Ach jo, opět mě včelky přesvědčily o mé neznalosti a nepředvídatelnosti jejich bytí. Důvod úmrtí včelstva by mohl být v roztoči varroa, ale myslím, že to není ta pravá příčina. Jiný důvod nemám a není mi ani jasný, proč tedy včelstvo zaniklo.
    +10 - 11ºC á 7 min.

14.5.2007 úl č. 3 osazen oddělkem z rozděleného včelstva č.2. Využití vybíhajícího plodu z původního včelstva + původní matka. Ve včelstvu č.2 zahájen chov serie pomocí metody přelarvení a odchovu matek v osiřelci.
Včelstvo nechat v klidu pro co největší rozkladení matky a řádné zesílení celého včelstva.
    +12 - 14ºC á 4 min.
31.5.2007 pozorování včelstva na česně. Včelstvo již pěkně zesílilo, včely pilně nosí mnoho pylu pro nový plod. Začínají se vyvěšovat do vysokého podmetu. Příští týden provedu prohlídku, vyčistím dno a s překládáním rámků vložím i nové rámky s mezistěnami.     +22ºC á 4 min.
5.6.2007 při náhodné prohlídce úlu jsem našel již zakladenou mat. misku. Naštěstí jsem hned na vedlejším rámku našel i označenou starou matku. Udělal jsem s ní oddělek do úlu č.1 Zakladenou matečníkovou misku jsem nechal na dochování v tomto původním včelstvu.
Včelstvo nechat pokud možno v klidu ! Nová matka by měla klást vajíčka přibližně asi tak 28.-30.6., možná i déle.
    +22ºC á 5 min.
10.6.2007 vyčištění dna a dodání 11ti rámků souší a mezistěn do spodního nástavku. Z medníku vytočeno asi 5 rámků, v ostatních byl plod. Medník jsem po vrácení vytočených rámků oddělil mřížkou a nechám včely/plod vyběhnout.     +22ºC á 7 min.
18.6.2007 kontrola spodního nástavku zadním prosklením nástavku. Včely pěkně obsadily nové spodní plásty, ale pozorováním včel na česně se včely jeví dost pasivně a vylehávají na česně a čistí ho. S kontrolou kladení matky ještě nějaký čas počkám.     +22ºC á 5 min.
23.7.2007 odběr medných plástů. Prohlídka včelstva, včely jsou pasivní, protože jsou bez matky ! Dodal jsem novou, rozkladenou, odchovanou matku z oplodňáčku. Za 10 dní zkontrolovat, jak se jí daří ! Letošní léto mi nepřipadá moc dobré na medovou snůšku, takže počítám, že už žádný další med asi nebude :o( .     +24ºC á 10 min.
30.8.2007 kontrola včelstva. Matka se rozkladla v horním nástavku ale nikde jsem ji nenašel. Odebral jsem prostřední nástavek. Med byl pouze na rámcích u plodu, tak jsem ho ponechal v úle. Spodní oddělený nástavek byl stále bez matky, odstranil jsem tedy mezidno, aby se včelky spojily. Úl jsem zmenšil na dva nástavky. Na tento úl mi nezbyly gabonové pásky, a tak jsem viděl na včelkách dost roztočů Varroazy. Včelky byly celkem velmi klidné a nerozbíhavé, ale přesto, nejspíše kvůli pokročilému ročnímu období, jsem zaznamenal několik žihadel do rukavice. Nechám je do zítra uklidnit a pak vložím první dávku krmení.     +26ºC á 15 min.
7.9.2007 1. dávka zimního krmení ! 5 kg CR   +20ºC á 5 min.
14.9.2007 2. dávka zimního krmení !
Včelky se asi celkově dost zklidnily, matička jim vyhovuje, nosí hodně oranžového pylu. Počasí je proměnlivé, spíše už podzimní, ale některé dny jsou ještě teplé a tak mají včeličky stále co dělat.
5 kg CR   +24ºC á 7 min.
20.9.2007 ukončení krmení, odebrání destiček s Gabonem a řádné uteplení strůpku úlu. Včely pořád nosí trochu pylu, ale není to nic moc, tak snad je ještě nová matka v pořádku a klade. Nechat již do jara v klidu, pak se uvidí.     +23ºC á 5 min.
24.9.2007 nasadil jsem na včelstvo medník s devíti vytočenými plásty nastříkanými vodou. Je to jen na vyčištění od zbytků medu. Měly by stačit tak 1-2 dny.     +22ºC á 2 min.
4.10.2007 odstranění medníku s vyčištěnými plásty. Med podnítil včelstvo k zakladení nových buněk a tak teď včelstvo nosí pyl jako o život a vůbec se zvedla celá činnost včelstva k vyššímu výkonu.     +20ºC á 2 min.
28.10.2007 velmi krásné počasí "dušičkového" odpoledne vytáhlo včelky k mohutnému proletu před nadcházející zimou. Včelstvo by mělo být silné, zdravé a bez problémů a mělo by být na jaře v dobré kondici pro další rozvoj v novém roce ....     +16ºC 1 min.
           
Rok 2008.
datum popis krmení bodnutí poznámka čas
1.1.2008 prac. záznam: matka v tomto včelstvu je mnou odchovaná, loňská matka. Matka zatím není označena, oplodněna byla na zahradě ve Vtelně ( tzn. že dostane "zelenou" značku). Podle mých záznamů bude v tomto roce v 1. produkčním období.
pozn.: včely jsou až na výjimky celkově klidné, med z nich loni ale žádný nebyl. V letošním roce by měly dosáhnout vrcholu, počítám tedy letos s tímto včelstvem jako se včelstvem produkčním.
       
4.2.2008 odběr zimní měli. Včelstvo je nahoře v druhém plodišti, přez zimu velmi zesláblo, ale vypadá v pořádku. V měli odebrané za celou zimu jsem napočítal spad asi 26 roztočů varroa . Počet mrtvolek za celou zimu byl opravdu značný, což odpovídá velkému zeslabení celého včelstva. Uvidíme, jak se bude včelstvo dále rozvíjet a jak se mu bude dařit.     +16ºC 3 min.
9.3.2008 První kontrola včelstva, včelstvo je velmi slabé, nemocné. Na včelách jsem pozoroval velke množství roztočů varroa. Včelstvo téměř neploduje a je také téměř bez zásob !!! Dodal jsem do misky pod plodiště trochu řídkého medocukrového těsta. Musím co nejdříve dodat zásobní plásty z nevyužitých/opuštěných úlů a jak jen to počasí dovolí, tak přeléčím včelstvo Formidolovými deskami.     +19ºC 5 min.
31.3.2008 Kontrola včelstva + doplnění zásob. Včelstvo je velmi slabé, obsedá jeden rámek z obou stran. Dal jsem do středu plný zásobní plást s medem a poškrábanými víčky. Včel je sice málo, ale matku jsem spatřil a je v pořádku. Je to mladá, tmavá matička bez označení. Pozoroval jsem ale dvě vajíčka v jedné buňce :o( . Jako léčení jsem vložil 4 ks loňských Gabonových pásků. Teď nechám včely v klidu a později je posílím zaplodovanými plásty od ostatních včelstev. Věřím, že se mladá matka rozklade a včelstvo náležitě zesílí a bude v pořádku.     +20ºC 8 min.
24.4.2008 Protože se ostatní dvě včelstva na zahradě ve Vtelně velmi rychle rozvíjela, rozdělil jsem obě dvě a zaplodované rámky jsem dal do nástavků úlu č.2. Spodní nástavek byl oddělek z podkrovního úlu č.1 a horní, oddělený nástavek byl z odebraných rámků včelstva č.2.     +24ºC 20 min.
16.5.2008 Kontrola kladení nově vychovaných matek. Bohužel matka ze spodního nástavku se vyrojila ( roj jsem zachránil ! ), ale další se asi ztratila - včelstvo bylo bezmatečné! Včely ze spodního nástavku byly pěkně nervozní, také mamča to hned poznala, obdržením nepříjemných 2-3 žihadel. Odstranil jsem tedy mezidno a včelstva jsem spojil přez mokré noviny. Chtělo by to do 14 dní zkontrolovat stav a pohodu včelstva.   2 +22ºC 15 min.
7.7.2008 2. medobraní - odebral jsem asi 9 plně zanesených a vetšinou ze 3/4 zavíčkovaných plástů na vytočení, medník byl nad mřížkou, takže nebyl žádný problém s plodem. Našel jsem novou matku, je pěkně tmavá, označil jsem ji zelenou značkou č.2. Včely jsou ale přesto hodně nervozní a rozbíhavé, a tak jsem přistoupil k drastickému řešení: tuto matku se zelenou značkou č. 3 jsem umístil spolu se 4mi rámky s plodem různého stáří z původního úlu do malého přelétáku a později je odvezu na včel. zahradu do Mostu. Na původní nástavek jsem přez noviny umístil již usazený roj s označenou matkou č.3.
Takže nyní je ve včelstvu č.3 matka se zeleným číslem 3 :o)
    +25ºC 40 min.
           
Konec deníku včelstva č. 3.

Vysvětlivky zkratek:   CR - krmný cukerný roztok (3:2 = 2,5 kg cukru + 2L převařené vody)
  MDT - medocukrové těsto (přidáváním moučkového cukru do medu vytvářím různé, potřebné konzistence)
  MV - vytočený med
  MP - med v plástech (zásobní plásty)
 
Další deníky:   - deník včelstva č. 1
  - deník včelstva č. 2
  - deník včelstva č. 3
  - deník včelstva č. 1A
  - deník včelstva č. 2A
  - deník včelstva č. 3A
  - deník včelstva č. 4A
  - deník včelstva č. 11
  - deník včelstva č. 22
  - deník včelstva č. 33

 
 
Pracovní porada ...

 
Copyright M.Aubrecht © 2003- Vytvořeno dne 10.07.2003
Poslední úprava této stránky